HANDELSBETINGELSER

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Leverancer fra Urba Play ApS Ude- og indemiljøer sker i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er aftalt. Informationer om vægt, dimensioner, kvalitet og tekniske data i vores kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og forpligter kun i det omfang, de specifikt er en del af den skriftlige aftale mellem parterne. Urba Play er berettiget til at ændre specifikationer, hvis dette er nødvendigt for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller hvis afvigelserne er uvæsentlige.

2. PRISER OG TILBUD

Tilbuddet er gyldigt i 3 måneder fra afsendelsesdatoen. Alle beløb er angivet i danske kroner og er eksklusive moms. Alle priser angives som udgangspunkt eks. Moms, afgifter, told og transportomkostninger. Fakturaen pålægges DK 25% moms. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Prislister og kataloger træder i kraft 1. januar og gælder for året, eller den angivet dato i tilbudsfoldere.

Betaling

Vi modtager betaling gennem E-faktura (EAN) og bankoverførsel. Andre betalingsformer, vil blive fakturere når varen afsendes eller er blevet leveret. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og eks. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Skoler/institutioner og Erhverv gives der på faktura 14 dage netto. Medmindre andet er aftalt. Offentlige og Erhverv betaling med EAN-nummer eller faktura.

3. ORDREBEKRÆFTELSE

Ved afgivelse af en ordre vil der blive fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse cirka 1 uge efter modtagelse af ordren. Hvis der ikke skriftligt gøres indsigelse senest 3 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, hæfter køber for den fulde ordre.

4. LEVERING

Urba Play tilstræber at afsende lagervare ordre inde for 2-5 hverdage.
Andre vare som bestillingvare, herunder legeredskaber og møbler 2-8 uger.
Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser vil blive påført ordrebekræftelsen medmindre andet er aftalt. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet, hæfter kunden for eventuel genlevering af afsendte varer.

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

Bestillingsvarer og specialvarer

Produktionstiden skal påregnes at kunne tage 4-10 uger excl. Ferie- og helligdage. Levering af varer vil kunne ske førstkommende hverdag i ugen efter produktionstid.

Specialløsninger er ikke omfattet af vor standard produktionstid., men påføres ordrebekræftelsen separat.

Montage

Levering fra Urba Play, herunder eventuelle anlægsarbejder og montage, udføres til køberens angivne adresse i ordrebekræftelsen. Ændringer af afleveringsstedet kræver Urba Play’ accept og bør ikke medføre øgede omkostninger eller væsentlige gener for virksomheden.

Transportomkostningerne er specificeret i ordrebekræftelsen. Eventuelle forsinkelser på op til 14 dage anses som rettidig levering, hvor køber ikke kan rejse indsigelser mod Urba Play.

Ved aftalt montering og/eller anlægsarbejde forventes iværksættelse uden forsinkelse efter, at produkterne er klar til levering. Urba Play forbeholder sig retten til at udføre montering og/eller anlægsarbejde i flere faser, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Ekstra omkostninger, ventetid eller merarbejde for montørerne på grund af købers forhold vil blive faktureret separat.

Hvis leveringsforsinkelsen skyldes manglende byggetilladelse, arbejdskonflikter, brand, krig, oversvømmelse, stærk frost eller lignende, større maskinskader, indførselsforbud, vareknaphed eller indskrænkninger hos Urba Play’ leverandører, ansatte eller anden force majeure-lignende omstændighed, har Urba Play ret til at udskyde eller annullere leveringen. Dette gælder uanset, om årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Urba Play påtager sig ingen ansvar eller erstatningspligt for følgeskader som følge af forsinket eller annulleret levering.

5. MISLIGHOLDELSE

Ved købers misligholdelse forbeholder Urba Play sig ret til at standse yderligere leveringsforanstaltninger, indstille eventuelt arbejde og kræve erstatning i overensstemmelse med købeloven og almindelige kontraktretlige regler.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

Købers samlede krav over for Urba Play i forbindelse med levering af produkter og ydelser begrænses til og kan ikke overstige det fakturabeløb, der er angivet for de solgte produkter og ydelser.

Urba Play er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af aftalen, herunder forsinkelser, fejl eller mangler ved de solgte produkter eller udført arbejde.

Urba Play vil skriftligt underrette køber uden ugrundet ophold i tilfælde af force majeure eller andre forhold, som Urba Play ikke er herre over og ikke er ansvarlig for.

For produktansvar gælder ansvarsbegrænsningerne i dette punkt samt 24 måneders reklamationsfrist, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning og de i punktet ”Købers undersøgelsespligt og reklamation” anførte forhold.

7. REKLAMATIONSRET

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen.

Returnering

Returnering er kun mulig for standardprodukter og skal ske for køberens regning til Urba Play’s lager i Danmark. Varer, der er specielt fremstillet eller konfigureret efter kundens ønsker, kan ikke returneres.

Varen må ikke have været taget i brug.

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur.
Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.